AAV

|

4.08

-- (-%)

23/05/2562 (12:18)
  • ไทย
  • EN

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562


รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 2,004,088,286 41.32
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 380,885,041 7.85
3. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 221,354,300 4.56
4. นายธนรัชต์ พสวงศ์ 180,860,800 3.73
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 94,736,700 1.95
6. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 73,511,200 1.52
7. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 56,523,500 1.17
8. กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 45,729,700 0.94
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 38,868,700 0.80
10. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 35,667,700 0.74
11. นายณฤทธิ์ เจียอาภา 35,166,000 0.73
12. กองทุนเปิด บัวแก้ว 34,936,200 0.72
13. นายสมศักดิ์ อมรพิทักษ์ 33,209,100 0.68
14. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 33,000,000 0.68
15. Mr. Sanae Chaiviriyatrakun 31,568,400 0.65
16. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นไดนามิค 26,598,100 0.55
17. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ๊คทีฟ SET 50 ปันผล 25,978,100 0.54