AAV

|

6.20

-- (-%)

13/12/2560 (16:21)
  • ไทย
  • EN

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสังคม


กิจกรรมพาน้องท่องฟ้า

ระดมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเนปาลผ่านโครงการ "To Nepal With Love"

+ เพิ่มเติม

"โครงการความรู้บินได้กับแอร์เอเชีย"

+ เพิ่มเติม

"โครงการ English on Air ห้องเรียนนางฟ้า ฝึกภาษา พัฒนาชุมชน"

+ เพิ่มเติม

"ยุวทูตวัฒนธรรม แอร์เอเชีย"

+ เพิ่มเติม

มิ.ย. 2557 AirAsia Ambassadors Universal Design

+ เพิ่มเติม

มิ.ย. - ธ.ค. 2557 AirAsia Flying Wisdom

+ เพิ่มเติม

ก.ค. - ธ.ค. 2557 Air Travel to Preserve Art

+ เพิ่มเติม

ก.ย. 2557 AirAsia chartered flight to Chang Hua Man royal initiative

+ เพิ่มเติม

ธ.ค. 2556 เปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ-เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อขนทัพนักกีฬาไทยและทีมงานแข่งขันกีฬาซีเกมส์

+ เพิ่มเติม

19 ส.ค. 2556 ร่วมกับแอร์เอเชียสิงคโปร์สานฝันหนูน้อยนั่งเครื่องบินกับแอร์เอเชีย และเที่ยวต่างประเทศครั้งแรก

+ เพิ่มเติม

9 ส.ค. 2556 พาแม่จากภาคอีสานบินกับแอร์เอเชีย เพื่อเยี่ยมลูกชายที่เป็นทหารที่ประจำการอยู่ภาคใต้ ซึ่งไม่ได้พบกันนานมาก

+ เพิ่มเติม

มิ.ย. - ส.ค. 2556 ไทยแอร์เอเชียร่วมเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้ "คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ"

+ เพิ่มเติม

30 เม.ย. 2556 ไทยแอร์เอเชียร่วมกับท่าอากาศยานดอนเมือง จัดเที่ยวบินพิเศษกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ สำหรับคนพิการ เพื่อแสดงความพร้อมการเป็นสายการบินที่พร้อมดูแลคนพิการ

+ เพิ่มเติม

ม.ค. 2556ไทยแอร์เอเชียร่วมกับเสถียรธรรมสถาน สนับสนุนการเดินทางโดยเครื่องบินกับแอร์เอเชีย โครงการ "บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดิน"

+ เพิ่มเติม
1