AAV

|

4.12

+0.08 (+1.98%)

24/05/2562 (16:02)
  • ไทย
  • EN

เกี่ยวกับเอเชียเอวิเอชั่น

สารจาก
ประธานกรรมการ
aav_chairman_message

ตลอด 14 ปีที่ไทยแอร์เอเชียเติบโตมาได้อย่างแข็งแกร่ง ผมเห็นศักยภาพหนึ่งที่ชัดเจนคือการเป็นองค์กรที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งรู้จักการปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ จึงทำให้ไม่ว่าจะเจอบทพิสูจน์ที่ท้าทายรูปแบบใด เราก็ยังเป็นสายการบินที่เติบโตและมีผลประกอบการที่น่าพอใจอยู่ตลอด


นโยบายและกลยุทธ์ในปี 2560 ที่ผ่านมา เราเพิ่มระดับการทำงานใกล้ชิดและสอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตโดยการสนับสนุนส่งเสริมกัน ทั้งนโยบายเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่เน้นการกระจายรายได้สู่ฐานรากและชุมชนซึ่งไทยแอร์เอเชียก็พัฒนาแผนเส้นทางภายในประเทศให้สอดคล้องกันสู่เส้นทางบินข้ามภาคที่ครอบคลุมมากที่สุด และกระตุ้นการเชื่อมต่อเดินทางสู่เมืองรองมากขึ้น หรือการทำงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน โดยเฉพาะการเจาะตลาดนักเดินทางที่หลากหลายกลุ่มมากขึ้น เช่น โครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว หรือการจัดแคมเปญตอบสนองไลฟ์สไตล์กลุ่มนักท่องเที่ยววัยต่างๆ ซึ่งในฐานะสายการบินผู้ให้บริการเดินทาง เราถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจ และทำให้เราได้พัฒนาศักยภาพและคิดตอบโจทย์ใหม่ๆ อยู่เสมอ


สำหรับตลาดระหว่างประเทศ ปี 2560 เราขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมและหลากหลายตลาดมากขึ้น ที่ผ่านมาเราเติบโตดีมากในเส้นทางจีนเราก็ยังต้องเสริมความแข็งแกร่งต่อ แต่ต้องมีทางเลือกหรือโอกาสใหม่ๆ ไว้ด้วย ซึ่งได้แก่ ตลาดอินเดีย ที่มีศักยภาพและมีจำนวนประชากรมากรวมทั้งตลาด CLMV ซึ่งเป็นตลาดผู้ผลิตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีทั้งด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ซึ่งผมประเมินว่าเราทำได้ดีทั้งการเพิ่มเส้นทางบินใหม่เชื่อมกับกรุงเทพฯ หรือฐานปฏิบัติการการบินอื่นๆ ในภูมิภาค หรือการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางยอดนิยมเราทำได้น่าพอใจทั้งด้านกลไกราคาและอัตราการขนส่งเฉลี่ยโดยรวม


สุดท้ายนี้ในธุรกิจสายการบินปัจจุบัน ผมเชื่อว่าการแข่งกับตัวเองเป็นสิ่งที่ยาก และท้าทายที่สุด แต่น่าภูมิใจที่ไทยแอร์เอเชียมีวัฒนธรรมองค์กรทีมผู้บริหาร และพนักงานที่สนุกกับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งผมต้องขอบคุณจากใจที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ตลอดปี และมีเป้าหมายเพื่อองค์กรที่ชัดเจนร่วมกัน

อารักษ์ ชลธาร์นนท์
ประธานกรรมการ