AAV

|

5.35

-0.10 (-1.83%)

16/03/2561 (16:37)
  • ไทย
  • EN

เกี่ยวกับเอเชียเอวิเอชั่น

สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ยังคงมุ่งมั่นเป็นสายการบินที่ให้บริการแบบ “บินคุ้ม คุณภาพครบ” เราเป็นมากกว่าสายการบินราคาประหยัด เพราะเราใส่ใจในคุณภาพบริการ ทั้งความตรงต่อเวลา ความปลอดภัย และเส้นทางบินที่หลากหลาย


ปี 2559 เป็นปีที่ท้าทายของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เริ่มจากการขยายเครือข่ายการบินที่ครอบคลุมทั่วทั้งอาเซียน ในตลาด CLMV กับการเปิดบินตรงเชื่อมไทย - ลาวเป็นครั้งแรก ที่เมืองหลวงพระบางและเวียงจันทน์ การกลับมารุกตลาดอินเดียอีกครั้ง รวมถึงการเปิดฐานปฏิบัติการการบินแห่งที่ 6 ที่หาดใหญ่ บินตรงสู่เส้นทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และการเปิดเส้นทางบินข้ามภาคต่างๆ ซึ่งตลอดปีไทยแอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินใหม่ทั้งสิ้นรวม 12 เส้นทาง ถือเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ครั้งสำคัญ เพื่อตอกย้ำการก้าวนำ คู่แข่ง เสมอ แม้จะเป็นการทำงานที่หนักของทีม แต่ผมเชื่อว่า “เส้นทางบินที่ครอบคลุมหลากหลาย” จะเป็นการสร้างแบรนด์และลงทุนที่คุ้มค่าในการเติบโตระยะยาว พร้อมรับทุกสถานการณ์แข่งขันในอนาคต


โดยในปีนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้รับเครื่องบินใหม่ประจำการฝูงบิน 6 ลำ จนครบ 51 ลำ ณ สิ้นปี 2559 ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะการเริ่มรับเครื่องบิน รุ่นแอร์บัส A320 นีโอ ใหม่ จำนวน 2 ลำแรกเข้าประจำการแล้ว และหลังจากนี้จะทยอยรับเครื่องบินรุ่นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการต้นทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยตลอดปี 2559 นี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 17.2 ล้านคน มีอัตราขนส่งผู้โดยสารเฉลี่ยร้อยละ 84 สูงกว่า เป้าหมายที่วางไว้


ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2559 พวกเรายังใช้จุดเด่นในการเป็นผู้เชื่อมโยงการเดินทาง เป็นหัวใจต่อยอดการทำ ความดี ทั้ง โครงการ “English On Air ห้องเรียนนางฟ้า ฝึกภาษา พัฒนาชุมชน” โครงการ “ยุวทูตวัฒนธรรม แอร์เอเชีย” พาเยาวชนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเส้นทางบินต่างๆ โครงการ “AirAsia Friendly Design อารยสถาปัตย์” ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ ความเท่าเทียมกัน โครงการ “พาน้องท่องฟ้า” สนับสนุนการเดินทางและทริปพิเศษเพื่อเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งโครงการระดับภูมิภาค ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม “GREEN24” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 เราวางแผนจะจัดทำ กิจกรรมเพื่อสังคม โดยเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง ยั่งยืน โดยจะเน้นการนำ พนักงานของเราเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องตลอดทั้งปี


วันนี้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ยังคงมุ่งมั่นเป็นสายการบินที่ให้บริการแบบ “บินคุ้ม คุณภาพครบ” เราเป็นมากกว่าสายการบินราคาประหยัด เพราะเราใส่ใจ ในคุณภาพบริการ ทั้งความตรงต่อเวลา ความปลอดภัย และเส้นทางบินที่หลากหลาย เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความแข็งแกร่งที่ยั่งยืน ซึ่งขอให้ทุกท่าน เชื่อมั่นและเติบโต ก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน


สุดท้ายนี้ ในนามคณะผู้บริหาร ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน และทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยในปี 2560 เราจะเน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อบริษัทที่เรารัก และผมเชื่อมั่นว่าด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด จะช่วยผลักดันให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมายที่วางไว้แน่นอน ขอบพระคุณผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจและร่วมเดินทางไปกับเรา

ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร