AAV

|

4.10

+0.06 (+1.49%)

24/05/2562 (16:36)
  • ไทย
  • EN

เกี่ยวกับเอเชียเอวิเอชั่น

สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
aav_ceo_message

สิ่งสำคัญของสายการบินราคาประหยัดคือ “การบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งพนักงานของเราทุกคนยึดถือปฏิบัติ และเป็นจุดเด่นของเราที่ทำให้ไทยแอร์เอเชียเติบโตอย่างแข็งแกร่งในทุกๆ ปี


ปี 2560 เรายังตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจการบิน และภูมิใจที่จะบอกใครๆ ว่าเราเป็นมากกว่าสายการบินราคาประหยัด แต่เราเป็นสายการบินที่ “บินคุ้ม คุณภาพครบ” ทั้งความตรงต่อเวลา ความใส่ใจความปลอดภัยและไม่หยุดนิ่งในการสร้างโอกาสใหม่ๆ กับเส้นทางบินที่หลากหลายโดยตลอดปีเราเปิดเส้นทางบินใหม่รวม 8 เส้นทาง ทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและเส้นทางภายในประเทศ โดยเฉพาะในตลาดที่มีคู่แข่งน้อยราย อย่างเส้นทางบินข้ามภาค ซึ่งเราเป็นสายการบินที่เจาะตลาดนี้อย่างจริงจังใน 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยใช้ฐานปฏิบัติการการบินทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางเครือข่าย หรือการขยายตลาดสู่เมืองรองมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศ เพื่อจะได้ส่งเสริมสนับสนุนไปพร้อมกัน


นอกจากนี้ สำหรับการวางแผนรองรับภาพการเติบโตในอนาคต เรามีนโยบายในการพัฒนาพร้อมนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกในการให้บริการและช่วยลดต้นทุน เริ่มตั้งแต่การทยอยรับเครื่องบินแอร์บัส A320 นีโอ ที่ประหยัดพลังงานมาประจำการ บริการเช็คอินด้วยตนเอง ผ่านเว็บเช็คอิน โมบายเช็คอิน และคิออสเช็คอินและล่าสุดในปีนี้กับบริการ “โหลดสัมภาระด้วยตนเอง” ผ่านเครื่อง Self Baggage Drop ซึ่งตอนนี้เริ่มให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเชียงใหม่ และภูเก็ต พร้อมขยายการให้บริการไปยังท่าอากาศยานอื่นๆ ต่อไป


สำหรับผลการดำเนินงานตลอดปี ไทยแอร์เอเชียขนส่งผู้โดยสารรวมที่ 19.8 ล้านคน โดยมีอัตราขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ร้อยละ 87 ซึ่งจะเห็นว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ และสูงกว่า 3 จุด เมื่อเทียบกับตลอดปี 2559 ทั้งนี้แอร์เอเชียยังคงได้รับโหวตให้เป็นสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดในโลกจัดอันดับโดยสกายแทรกซ์ สมัยที่ 9 ติดต่อกัน รวมทั้งรางวัลชนะเลิศสายการบินราคาประหยัดระดับโลก เป็นปีที่ 5 ควบคู่รางวัลชนะเลิศพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระดับโลกเป็นปีแรก จากงาน World Travel Awards Grand Final ซึ่งยิ่งตอกย้ำชัดเจนว่าเราคือสายการบินราคาประหยัดชั้นนำและมีมาตรฐานระดับโลกตัวจริง


สุดท้าย ผมขอกล่าวถึงอีกความภูมิใจที่สุดของพวกเราในปีนี้ คือได้ลงนามทำข้อตกลงกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประกาศตัวเป็นองค์กรที่พร้อมพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนองค์กรโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นทุกคน พนักงาน หรือภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นความตั้งใจจริงและสะท้อนว่าไทยแอร์เอเชียกำลังจะเติบโตไปอีกก้าวสำคัญ ซึ่งผมในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ควบคู่การรับหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอสร้างความเชื่อมั่นว่า พวกเราทุกคนจะทำงานกันเต็มที่เหมือนที่ผ่านมาและไทยแอร์เอเชียจะยังคงเติบโตได้อย่างสวยงามและต่อเนื่องในทุกๆ ปีแน่นอน

ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร